Posted in 2020 YENi-ViDEOLAR

Tasaavufi Dini Sohbet Vaaz “Yanımsama Yanıltma Yanımsatma – Sanal”

Başağaçlı Raşit Tunca – Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri

Tasaavufi Dini Sohbet Vaaz “Yanımsama Yanıltma Yanımsatma – Sanal”

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca’nın 14 Kasım 2020 Vaazı

SERiAL NUMBER: V141120200203