Posted in 2021

Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Urvetül Vüsga – Kopmayan Kulp ve Mutmainne Makamı”

Başağaçlı Raşit Tunca – Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri

Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Urvetül Vüsga – Kopmayan Kulp ve Mutmainne Makamı”


Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca’nın 06 ŞUBAT 2021 Vaazı

SERiAL NUMBER: V060220210159